Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)
13. - 16. december 2018

13. - 16. december 2018

Zhromaždenia s Alexom Peremotom

Pozývame vás na stretnutia s Alexom Peremotom, ktoré sa uskutočnia v dňoch 13. - 16. decembra 2018.

Alexander Peremot je evanjelista a kazateľ viery z Lotyšska. Slúži v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu spolu s Davidom Hathawayom. Modlí sa za potreby ľudí a povzbudzuje k životu v ohni Svätého Ducha. Ste srdečne vítaní.


Bude slúžiť v týchto mestách a zboroch:

štvrtok I 13.12. I 19:00 hod. I HODONÍNZa dráhou 1
piatok I 14.12. I 18:00 hod. I BANSKÁ ŠTIAVNICA, 1.mája 4 (MŠ, 1. posch.)
sobota I 15.12. I 18:00 hod. I BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72
              *** aj v nedeľu bude bohoslužba v BB - o 10:00 hod.
nedeľa I 16.12. I 10:00 hod. I OSTRAVA, Dr. Martínka 51 (Savarin)
  I 16.12. I 15:00 hod. I ŽILINA, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)

 


Späť na program

13. - 16. december 2018