Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Pokračujeme – 21.6.2019

Pokračujeme – 21.6.2019

Stretneme sa na konferencii (22. - 23.6.2019). Viem, že tohto roku je to už konferencia štvrtá, ale nezabúdajte, že preto, aby sme v dobrom duchovnom stave udržali seba a cirkev, je potrebné veľa sa hýbať. Pánovi treba slúžiť s nasadením. Keď sa stratí dynamika, posilnia sa démoni a prichádzajú neriešiteľné problémy.

Júnové konferencie boli vždy požehnané. Pripravíme sa na to, aby sme víťazne zdolali leto 2019. Cez prázdniny sú tábory a množstvo rôznych podujatí, tak sa v maximálnej možnej miere zapojte do práce. Ďalšia konferencia bude až v septembri (20. - 22.9.2019), na tejto konferencii bude opäť v piatok mládež.

Dávam do pozornosti, že v sobotu 3. augusta 2019 sa v Banskej Bystrici uskutoční spoločné stretnutie všetkých služobníkov.


Späť na správy