Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Termíny kresťanských konferencií

Ponúkame Vám prehľad termínov najbližších kresťanských konferencií.

 

Kresťanská konferencia Banská Bystrica
20.9. - 21.9.2019 (piatok - sobota)

 

Kresťanská konferencia Banská Bystrica
29.11. - 1.12.2019 (piatok - nedeľa)


Späť na program