Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Termíny kresťanských konferencií

Ponúkame Vám prehľad termínov najbližších kresťanských konferencií.

 

14.4.2024 | nedeľa | Bratislava | ŠH Pasienky | Festival života |hosť: Enoch Adeboye

8. - 9.6.2024 | sobota - nedeľa | Banská Bystrica | Športová hala Štiavničky

18.9.2024 | streda | Banská Bystrica | Športová hala Štiavničky hosť: Ricardo Rodríguez

16. - 17.11.2024 | sobota - nedeľa | Banská Bystrica | Športová hala Štiavničky

  

 


Späť na program