Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme – 22.3.2018

Pokračujeme – 22.3.2018

Blíži sa konferencia a s láskou vás všetkých pozývam. Budeme uctievať Boha, kázať slovo, modliť sa, čím posilníme vplyv Božieho kráľovstva vo svojom živote, ale aj v štáte. A, samozrejme, znovu budeme krstiť, od nás sa už ľudia pripravujú.

Pred konferenciou som znovu pozval brata Alexa Peremota. Bude mať štyri služby v menších zboroch. Ak chcete zažiť Boží dotyk, odporúčam vám vycestovať a zúčastniť sa ich. Miestne zbory tým posilníte a sami budete občerstvení.

Buďme dobrej mysle, Ježiš kraľuje a príde. To, že Ho hľadáme, podriaďujeme sa mu, je to najlepšie, čo môžeme robiť. Pokračujeme.


Späť na správy