Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)
27. august 2023

27. august 2023

Pozývame vás na krsty do Banskej Bystrice

Všetkých, čo majú záujem byť pokrstení, pozývame v nedeľu 27.8.2023 do Banskej Bystrice.

 

Drahí bratia a sestry, vážení priatelia, dávame na vedomie, že v nedeľu 27.8.2023 sa v Banskej Bystrici (po OWFestivale) okolo 12:30 hod. uskutočnia vodné krsty (v zborovej budove - Lazovná 72).

 

Krst je dôležitá podmienka spasenia, preto by ju mal každý dôkladne preskúmať a dať sa pokrstiť. Veď Ježiš povedal:

„Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený;
a kto neuverí, bude odsúdený.“
(Marek 16,16)

Učenie o krstoch patrí tiež k základom doktrín, na ktorých stojí kresťanský život, preto vám radím, aby ste túto príležitosť využili. Krstíme podľa Božieho slova a spôsobov prvej cirkvi, a to ponorením celého človeka do vody, čo symbolizuje úplné stotožnenie s Ježišovou smrťou a následným vzkriesením.

 

Podmienky krstu, alebo Kto sa môže pokrstiť?

1. Každý, kto uveril, že Ježiš Kristus je Boží Syn, vstal z mŕtvych, žije a kraľuje. K tejto viere ďalej pridal aj osobné rozhodnutie nasledovať Ježiša, čo znamená podriadiť sa Božiemu slovu, Biblii.

2. Pri deťoch je ťažké stanoviť hranicu, nechávame preto na rodičoch, aby posúdili, či ide o detský rozmar alebo či je dieťa ozaj dotknuté Bohom, čo je možné ľahko spozorovať podľa správania.

3. Krstenec musí vedieť svoju vieru vyznať ústami.

4. Nevidíme v Biblii, že by boli dané ďalšie podmienky pre krst. Niekde nechávajú adepta na krst dlho čakať alebo musí prejsť sériou vyučovaní, ktoré sa z prevažnej časti týkajú praktík miestnej cirkvi, čo nepovažujeme za správne. Ani Filip nedal komorníkovi (Skutky 8) žiadnu podmienku, stačilo, že vyznal vieru v Ježiša.

Preto pozývame každého, kto si chce dať do poriadku život s Bohom. Keďže ide o svätý akt, nekrstíme ľudí v plavkách, ale treba si doniesť náhradné oblečenie, ďalej uterák, prípadne šampón a sušič na vlasy. Tešíme sa.

 


Späť na program

27. august 2023