Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme – 25.2.2020

Pokračujeme – 25.2.2020

Keď sa učeníci dopočuli, že Pán vstal z mŕtvych, niektorí uverili, ale Tomáš pochyboval. Keď Pán Ježiš medzi učeníkov potom prišiel, Tomáš Ho uvidel a tiež uveril a klaňal sa Mu. Potom na nich Ježiš dýchol a povedal im: „Prijmite Svätého Ducha!“ Od tej chvíle boli učeníci znovuzrodení. Po tejto udalosti však apoštoli dostali príkaz, aby očakávali, že ich Duch Svätý naplní (že budú pokrstení), čo sa aj stalo. Potom v Biblii v Skutkoch čítame, že učeníci boli Svätým Duchom naplňovaní aj naďalej (Skutky 2:4, 4:8, 4:31, 7:55, 9:17, 13:9).

Všimnime si, že Duch Svätý prúdi cez osoby (služobné dary), ktoré si Boh vyvolil. Celá cirkev bola závislá od tých, ktorí prijali Svätého Ducha na Letnice. V Samárii prijímali Svätého Ducha cez apoštola Petra a Jána, v Efeze cez apoštola Pavla. Žiaľ, tí služobníci, cez ktorých Svätý Duch mimoriadne pôsobí, sú často cieľom kritiky náboženských ľudí, ktorí závidia a žiarlia. Tí, ktorí kritizujú, by si nedovolili ísť priamo proti Svätému Duchu, ale tým, že kritizujú pomazaných Božích služobníkov, to vlastne robia. Znamená to teda, že je Boží služobník nenapomenuteľný? V žiadnom prípade! Veď napomenutie prijal aj apoštol Peter. Ale pozrime sa, kto ho napomínal – apoštol Pavol. Je smutné, že veľkí Boží služobníci, za ktorými stojí veľká služba (mnoho spasených a uzdravených ľudí), sú kritizovaní tými, za ktorými žiadne ovocie nevidno.

Jedným z takýchto služobníkov je Benny Hinn, ktorý bude budúci týždeň v Ostrave (5. - 6.3.2020). Netvrdím, že neurobil žiadne chyby (v súkromí alebo v službe), ale kto z nás chyby nerobí. Preto sa nedajme spochybniť a zneistiť (očarovať), ale s veľkým očakávaním príďme na konferenciu do Ostravy. Pán cirkvi tam bude mocne konať a naše životy budú zmenené. Uvidíme sa v Ostrave. Pokračujeme.


Späť na správy