Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pokračujeme – 3.5.2019

Pokračujeme – 3.5.2019

Ak sa ohliadneme za minulou konferenciou, môžeme opäť konštatovať, že bola skvelá. Spoločne sme sa zišli, aby sme chválili Pána, vyučovali Božie slovo a krstilo sa zase niekoľko desiatok ľudí. A cirkev rastie a počet učeníkov sa množí.

Zažívame tie najlepšie časy. John Huizing, ktorý prehovoril aj na konferencii, pokračuje v kampani po našich zboroch. Stále počujeme o tom, ako ľudia prijímajú Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Treba pokračovať a veriť, že Boh sa môže dotknúť srdca každého človeka. Veď On nás stvoril a túži, aby sa ľudia k Nemu navrátili. Pracujme na tomto krásnom cieli a neumdlievajme.

Ďakujem všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli k požehnanému priebehu konferencie a podporujete Pánovu cirkev. Boh vás žehnaj, pokračujeme.


Späť na správy