Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
28.7. - 5.8.2018

28.7. - 5.8.2018

John Huizing v Čechách a na Slovensku

Pozývame vás na evanjelizačné zhromaždenia s Johnom Huizingom.

John a Ingrid Huizingovci už viac ako 30 rokov pracujú na zakladaní zborov, svetovej evanjelizácii a vyučovaní služobníkov založenom na slovách Žalmu 2,8: "Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva."

Ich služba je kombináciou kázaného Slova viery a darov Ducha Svätého, ktoré prinášajú spasenie, zjavenie, uzdravenie a obnovenie ľudských životov. Slúžia v zborových budovách, rôznych prenajatých sálach, na stanových evanjelizáciách aj pod holým nebom v Kanade aj iných krajinách sveta. Svojou službou podporujú miestne zbory, aby im pomohli vojsť do poslednej Žatvy a pripraviť Pánov ľud na Jeho skorý návrat.

 

John Huizing navštívi tieto zbory:

Sobota I 28.07. I 17:00 I  LUČENEC, Majakovského 15
Nedeľa I 29.07. I 09:00 I  POPRAD, Moyzesova 27
  I 29.07. I 17:00 I  KOŠICE, Jantárova 30
Pondelok I 30.07. I 18:00 I  ŽILINA, P. O. Hviezdoslava 42 (vedľa Ryby)
Utorok I 31.07. I 17:00 I  TRNAVA, Ľ. Podjavorinskej 37 (vchod zozadu Irish pubu)
Streda I 01.08. I 18:30 I  PROSTĚJOV, Svatoplukova 45a
Štvrtok I 02.08. I 18:00 I  BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 72 (zastávka MHD Severná)
Piatok I 03.08. I 18:00 I  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, budova Hypernovy (Garbiarska ul.)
Sobota I 04.08. I 17:00 I  MARTIN, M. R. Štefánika 27 (OC Kocka)
Nedeľa I 05.08. I 10:00 I  BRATISLAVA, Rožňavská 1 (R1 Centrum)

Späť na program

28.7. - 5.8.2018