Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
2. - 8.6.2023

2. - 8.6.2023

John Huizing v Čechách a na Slovensku

Pozývame vás na evanjelizačné zhromaždenia s Johnom Huizingom (2. - 8.6.2023).

John a Ingrid Huizingovci už viac ako 30 rokov pracujú na zakladaní zborov, svetovej evanjelizácii a vyučovaní služobníkov založenom na slovách Žalmu 2,8: "Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva."

Ich služba je kombináciou kázaného Slova viery a darov Ducha Svätého, ktoré prinášajú spasenie, zjavenie, uzdravenie a obnovenie ľudských životov. Slúžia v zborových budovách, rôznych prenajatých sálach, na stanových evanjelizáciách aj pod holým nebom v Kanade aj iných krajinách sveta. Svojou službou podporujú miestne zbory, aby im pomohli vojsť do poslednej Žatvy a pripraviť Pánov ľud na Jeho skorý návrat.

 

John Huizing navštívi tieto zbory:

Piatok I 02.06. I 18:00 I SPIŠSKÁ BELÁ, budova Pošty
Sobota I 03.06. I 18:00 I POPRAD, Moyzesova 27
Nedeľa I 04.06. I 09:30 I LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 1. Mája 32 (bývalá Reduta)
      I 17:00 I KOŠICE, Jantárova 30 (vchod zozadu)
             
Pondelok I 05.06. I 18:00 I LEVICE, Dopravná 14 (budova AGRIS, 1.posch.)
Utorok I 06.06. I 18:00 I LEVICE, Dopravná 14 (budova AGRIS, 1.posch.)
Streda I 07.06. I 18:00 I PROSTĚJOV, B. Šmerala 19
Štvrtok I 08.06. I 18:00 I HRADEC KRÁLOVÉ, Habrmanova 34a

Späť na program

2. - 8.6.2023