Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
12. - 20.8.2017

12. - 20.8.2017

John Huizing v Čechách a na Slovensku

Pozývame vás na evanjelizačné zhromaždenia s Johnom Huizingom.

John a Ingrid Huizingovci už viac ako 30 rokov pracujú na zakladaní zborov, svetovej evanjelizácii a vyučovaní služobníkov založenom na slovách Žalmu 2,8: "Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo, končiny zeme do vlastníctva."

Ich služba je kombináciou kázaného Slova viery a darov Ducha Svätého, ktoré prinášajú spasenie, zjavenie, uzdravenie a obnovenie ľudských životov. Slúžia v zborových budovách, rôznych prenajatých sálach, na stanových evanjelizáciách aj pod holým nebom v Kanade aj iných krajinách sveta. Svojou službou podporujú miestne zbory, aby im pomohli vojsť do poslednej Žatvy a pripraviť Pánov ľud na Jeho skorý návrat.

John Huizing navštívi tieto zbory:

Sobota I 12.08. I 10:00 I  PRAHA, Makovského 1398/2B
Nedeľa I 13.08. I 10:00 I  PLZEŇ, Nákupní galerie Volha (Karla Steinera 13, 1.p.)
Pondelok I 14.08. I 18:15 I  HRADEC KRÁLOVÉ, třída E. Beneše 1418/23
Utorok I 15.08. I 18:30 I  PROSTĚJOV, Svatoplukova 4272/45a
Streda I 16.08. I 18:00 I  HODONÍN, Za dráhou 1 ((bývalé školíci středisko CC Systems)
Štvrtok I 17.08. I 18:00 I  NITRA, Janka Kráľa 29
Piatok I 18.08. I 18:00 I  SPIŠ. NOVÁ VES, Krčméryho 1
Sobota I 19.08. I 18:00 I  POPRAD, Moyzesova 27
Nedeľa I 20.08. I 10:00 I  MARTIN, M. R. Štefánika 27 (OC Kocka)

Späť na program

12. - 20.8.2017