Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Pozor! Konferencia sa prekladá!

Pozor! Konferencia sa prekladá!

Oznamujem, že konferencia, ktorá mala byť 26.-27.11.2022 v Banskej Bystrici, nebude. Verím, že chápete, že na takéto seriózne rozhodnutie sú dôvody.

Konferencia v Banskej Bystrici bude o 3 týždne neskôr: 17.-18.12.2022, v podstate s identickým programom. Jediná zmena bude, že v decembri na konferencii nebudú krsty. Krsty v Banskej Bystrici budú v nedeľu 4.12.2022 – po bohoslužbe o 13:00 h. (na Lazovnej ul. 72).

Ďakujem za porozumenie, buďte požehnaní.


Späť na správy