Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

POZOR ZMENY!

POZOR ZMENY!

KONFERENCIA (S H. MADAVOM):

Henry Madava je služobník veľkého formátu a viacerí dospelí sa chystali už na piatkovú mládež s výhradou, že nedeľné zhromaždenie je už pre nich náročné s ohľadom na čas a financie, lebo by museli 2x platiť nocľah. Preto sme konferenciu upravili.

V piatok nebude mládež, ale štandardné konferenčné zhromaždenie o 19:00 hod. s tým, aby cezpoľní mohli doraziť. V sobotu pokračujeme o 10:00 hod. s Henrym Madavom, o 14:30 budú krsty a o 17:00 hod. bude večerné zhromaždenie. Koniec predpokladáme o 20:30 hod., takže väčšina cezpoľných môže domov doraziť v rozumnom čase. Modlite sa za dobré počasie.

 

PRE BANSKÚ BYSTRICU:

Prekladáme štvrtkové bohoslužby na stredu. Upozorňujem, že až po konferencii - t.j. prvé stredajšie zhromaždenie bude 30. januára, na ktorom bude hosťom Igor Rintel a bude hovoriť na tému Jeruzalem.

Naším cieľom sú dve kvalitné bohoslužby v týždni. Streda je jednoznačne lepší termín. Od nedele do druhej bohoslužby nie je ďaleko a je dostatočný odstup od ďalšieho víkendu. Tento priestor chceme využiť na stretnutie učeníckych skupín – pokiaľ možno v piatok. Ak nie, orientujte tieto skupiny na utorok alebo štvrtok s tým, že pondelky chceme využívať na modlitebné stretnutia. Modlitebné komandá na tento čas rušíme, okrem modlitebných stretnutí, ktoré nemajú vplyv na zmenu režimu. Ostávajú utorkové ranné modlitby, modlitby mamičiek v stredu a modlitby mamičiek v piatok, keď sú v zbore s deťmi.

Učenícke skupiny majú za cieľ ošetriť potreby už obrátených, viac sa zamerať na misiu a hlavne zaintegrovať novoobrátených.

Pokoj vám. Pokračujeme.


Späť na správy