Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Rozvrh Bohoslužieb na toto obdobie

Rozvrh Bohoslužieb na toto obdobie

Poopravujem rozvrh na toto obdobie pre Banskú Bystricu a okolie. V nedeľu podvečer prebehla Mládež, ktorú ohodnotili ako úspešnú a chcú v nej pokračovať. Na to, aby sme mohli dodržať kapacitu miestnosti s ohľadom na všetky obmedzenia, navrhujem nasledovný rozvrh:

 

Streda I 18:00 I Bohoslužba I hlavne pre B. Bystricu a Zvolen
Piatok I 18:00 I Bohoslužba I hlavne pre rodiny s deťmi
Nedeľa I 10:00 I Bohoslužba I hlavne pre tých zo vzdialen. regiónov
  I 17:00 I Bohoslužba I hlavne pre mládež

 

Ďakujem, že dodržiavate zvýšené hygienické požiadavky (rúška, dezinfekcia rúk, 2m rozstupy, nepodávanie rúk…).

 


Späť na správy