Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Novinka

Joyce Meyer

Aj ty môžeš počuť Boha

Naučte sa počúvať Pánov hlas, aby ste mohli naplniť Boží plán. "Boh sa nám prihovára rôznymi spôsobmi: svojím Slovom, prostredníctvom prírody, ľudí, okolností, pokoja, múdrosti, nadprirodzených zásahov, snov, videní...
Cena: 10,90 €
 

Akcia