Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Novinka

Francis Frangipane

Dnes budeme bojovat

Zlomení pout pasivního ducha
Nemáme čas utápět se v sebelítosti a lkát nad tím, že život je nespravedlivý.
Cena: 9,90 €
 

Akcia