Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Novinka

Keller Timothy, Keller Kathy

Božia múdrosť pre zmysluplný život

Zamyslenia na každý deň z knihy Príslovia
Biblická kniha Príslovia je o Božej múdrosti. Príslovia vysvetľujú, ako máme konať a ako sa rozhodovať, keď chceme žiť s Bohom.
Cena: 15,00 €
 

Akcia