Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Novinka

Joyce Meyer

Aj ty môžeš počuť Boha

Naučte sa počúvať Pánov hlas, aby ste mohli naplniť Boží plán. "Boh sa nám prihovára rôznymi spôsobmi: svojím Slovom, prostredníctvom prírody, ľudí, okolností, pokoja, múdrosti, nadprirodzených zásahov, snov, videní...
Cena: 10,90 €
 

Akcia