Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Novinka

Francis Frangipane

Dnes budeme bojovat

Zlomení pout pasivního ducha
Nemáme čas utápět se v sebelítosti a lkát nad tím, že život je nespravedlivý.
Cena: 9,90 €
 

Akcia