Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Novinka

2022/02 Logos

Konferencia Festival života
Pastor Enoch Adeboye na Slovensku
Cena: 3,00 €
 

Akcia