Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Novinka

Miluj tak, akoby si nikdy nebol zranený

Nádej, uzdravenie a moc otvoreného srdca
NEMOŽNO POPRIEŤ, že tí, ktorých najviac milujeme, nás môžu aj najhlbšie zraniť.
Cena: 9,90 €
 

Akcia