Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Novinka

Biblia - Inšpiruj sa

Poznámkova Biblia v Slovenskom ekumenickom preklade
Poznámková Biblia nadväzuje na trend, ktorý už je v niektorých krajinách značne rozvinutý. Jednoducho povedané, je to vytváranie poznámok a kresieb po okrajoch Biblie, pričom tieto zápisky sú výsledkom rozjímania nad Božím slovom.
Cena: 44,00 €
 

Akcia