Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Novinka

Tomáš Korčák

Uzdravující vděčnost

Jedním z nejryzejších projevů naší lásky k Bohu je, vedle důvěry a poslušnosti, vděčnost, chvála a uctívání.
Cena: 5,00 €
 

Akcia