Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Novinka

E. W. Kenyon

Identifikácia

Milostný príbeh vykúpenia
Čo znamená stotožnenie (identifikácia)? Našu úplnú jednotu s Ježišom Kristom v Jeho zastupiteľskej obeti.
Cena: 8,00 €
 

Akcia