Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)
2015/03 Logos

2015/03 Logos

Sme slobodní ľudia, alebo... ?

Pojem "sloboda" môže u každého vyvolať inú predstavu.

Cena: 1,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Obsah:

Zlo
Položme si tiež otázku, do akej miery je zlo osobné

Prečo dobrý pastier hľadá stratenú ovečku
Keby niekto z vás mal sto oviec a jednu by stratil...

Sme slobodní ľudia, alebo … ?
Pojem „sloboda“ môže u každého vyvolať inú predstavu

Pavel z Tarsu
Fenomenální člověk a křesťan, výjimečný, mimořádný a nenahraditelný Boží sluha

Predstavujeme naše zbory – Liptovský Mikuláš
Božia práca na Liptove začala omnoho skôr, než sa sformovalo Kresťanské spoločenstvo

Stretnutie so skutočným kresťanstvom
Svedectvo manželov Gerišovcov

Seminár o vodcovstve
Vodcom môže byť každý, kto po tom túži

Stručný prehľad biblických pojmov X. časť
Séria článkov, ktoré majú za cieľ priblížiť čitateľo m niektoré biblické výrazy

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Logos - ISSN:1336-7331
Mesiac vydania:3
Rok vydania:2015
Počet strán:48