Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
2015/05 Logos

2015/05 Logos

Kresťanská konferencia máj 2015

Hosť z budapeštianskeho zboru Viery, Csaba Surjany, zameral svoju kázeň na tému viery

Cena: 1,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Obsah:

Chlieb náš každodenný
Bude užitočné, keď si na tému hmotných požehnaní pripomenieme niekoľko princípov.

Viera je poslušnosť
Všetky Kristove podobenstvá nejakým spôsobom odzrkadľujú duchovné princípy.

Nech sa srdce dá do pôvodného stavu
Svedectvo o uzdravení malej Sárky

Daniel a jeho doba
Dnes by mnohí o Danielovi povedali, že sa narodil v zlej dobe.

Kresťanské spoločenstvo Liptovský Hrádok
Predstavujeme naše zbory

Ježiš je tá cesta
Svedectvo manželov Koscelníkovcov

Kresťanská konferencia Banská Bystrica, máj 2015
Druhá tohtoročná Kresťanská konferencia cirkvi Kresťanské spoločenstvá

Biblický seminár s Józsefom Nagyom
Práve duchovný boj je dôvodom úspechu maďarského Zboru Viery.

Stručný prehľad biblických pojmov XII. časť
Séria článkov, ktoré majú za cieľ priblížiť čitateľom niektoré biblické výrazy.

Preklad Biblie
Skutky apoštolov 1.-2. kapitola

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Logos - ISSN:1336-7331
Mesiac vydania:5
Rok vydania:2015
Počet strán:44