Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)
2016/05 Logos

2016/05 Logos

Budujeme Boží dom

Zbor v Prievidzi začal prácu už v roku 2006 pod vedením pastora Jána Hudeca.

Cena: 1,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Obsah:

Kaziť skutky diablove
Zmŕtvychvstanie znamená definitívnu porážku zla.

Islam a Európa IV.
Sláva a moc Osmanskej ríše

Vyvrcholenie dejín ľudstva III.
Rozhovor so Sándorom Némethom

Historicky prvá výmena stredoškolských študentov medzi Slovenskom a Izraelom

Jarná kresťanská konferencia v Banskej Bystrici
Po veľmi dlhom čase to bola konferencia bez zahraničného hosťa.

Evolučné učenie 
Stručný historický pohľad

Hérakleitos z Efezu
Hérakleitos prišiel s myšlienkami o hlbokej vnútornej rozpornosti všetkých vecí.

Seminár chvál v Banskej Bystrici
Odštartovali sme 1. ročník seminárov o chválach.

Preklad Biblie
Skutky apoštolov 6. a 7. kapitola

Budujeme Boží dom
Kresťanské spoločenstvo Milosť Prievidza

Čo znamená zbor pre môj život
Svedectvo manželov Kotianovcov 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Logos - ISSN:1336-7331
Mesiac vydania:5
Rok vydania:2016
Počet strán:48