Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
2017/05-06 Logos

2017/05-06 Logos

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore

Miro Tóth – vzácna návšteva v banskobystrickom zbore.

Cena: 3,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Obsah:

Čiňte učeníkov!
Tento príkaz je stále platný a jeho význam je pre kresťana úplne zásadný.

Globalistická spoločnosť dnes
Multi-kulti svet sa opäť pohol a hýbe sa stále rýchlejšie.

Izrael
Největší příběh lidských dějin

Napomínanie
Nepríjemnosť, alebo pomoc?

Určený čas
Historická sobota zastaví chod babylonského kolesa času.

Obrazy a ich bohovia
Vybraté kapitoly z dejín náboženských obrazov.

Promlouvej ke své duši
Může být samomluva nějakým způsobem prospěšná?

Dôležitosť vzdelávania aj pri výchove detí
Boh nám zveril svoje deti a verí, že ich vychováme tak, aby si ich vedel neskôr použiť. 

Májová návšteva Petra Gammonsa
Prebehla kampaň s Dr. Petrom Gammonsom. 

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore
Pozvanie prijal Miro Tóth, pastor Apoštolskej cirkvi, jeden z letničných lídrov na Slovensku.

Kresťanské spoločenstvo Martin
Predstavujeme 

Boh sa dokázal, že je živý a pravdivý
Svedectvo manželov Michalecovcov 

Návšteva vo väznici v Nitre
Otvorila sa nová kapitola v evanjelizačnej službe Kresťanských spoločenstiev Milosť.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Logos - ISSN:1336-7331
Mesiac vydania:5-6
Rok vydania:2017
Počet strán:64