Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
Božia moc meniaca život
Derek Prince

Božia moc meniaca život

Kniha je kompiláciou špecificky vybraných titulov, ktoré majú svoju následnosť. Je spracovaná do študijného formátu. Na konci každej časti sú otázky a odpovede a konečné vyhodnotenie.

Cena: 16,50 €
Dostupnosť: Skladom
Odosielame do 7 dní
O PRODUKTE

Obsah

BOŽSKÁ VÝMENA

Božská výmena

Zámena učinená na kríži

Osobné štúdium: Študijné otázky

Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

 

AKO PREJSŤ OD KLIATBY K POŽEHNANIU

Úvod

Časť I: Realita požehnaní a prekliatí

Kapitola 1: Ako Boh premenil moje myslenie

Kapitola 2: Ako pôsobia požehnania a kliatby

Časť II: Zdroj kliatby

Kapitola 3: Kliatby pochádzajúce od Boha

Kapitola 4: Kliatby pochádzajúce zo strany autorít

Kapitola 5: Kliatby, ktoré uvalíme na seba sami, a duševné reči

Kapitola 6: Sedem príznakov kliatby

Časť III: Ako byť oslobodený

Kapitola 7: Božská výmena

Kapitola 8: Sedem krokov k oslobodeniu

Kapitola 9: Z tieňov do slnečného svitu

Osobné štúdium: Študijné otázky

Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

 

SVÄTÝ DUCH V TEBE 111

Kapitola 1: Pred Letnicami

Kapitola 2: Svätý Duch v Ježišovom živote

Kapitola 3: Čo sa udialo na Letnice

Kapitola 4: Pomocník, ktorý prebýva v nás

Kapitola 5: Zjavenie Božieho Slova

Kapitola 6: Pozdvihnutý na nadprirodzenú rovinu

Kapitola 7: Pomoc v modlitbe

Kapitola 8: Život a zdravie pre naše telo

Kapitola 9: Vyliatie Božej lásky

Kapitola 10: Ako sa otvoriť Svätému Duchu

Osobné štúdium: Študijné otázky

Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

 

UZDRAVUJÚCA MOC BOŽIEHO SLOVA

Kapitola 1: Užívaj podľa pokynov

Kapitola 2: Venuj dobrú pozornosť

Kapitola 3: Nakloň svoje ucho

Kapitola 4: Nech neodídu od tvojich očí

Kapitola 5: Stráž ich vo svojom srdci

Osobné štúdium: Študijné otázky

Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

 

DUCHOVNÝ BOJ

Časť I: Charakter vojny

Kapitola 1: Dve proti sebe stojace kráľovstvá

Kapitola 2: Satanove hlavné sídlo

Kapitola 3: Boj anjelov

Kapitola 4: Zbrane a bojisko

Kapitola 5: Základ nášho víťazstva

Časť II: Naša obranná výzbroj

Kapitola 6: Plná zbroj Božia

Kapitola 7: Opasok pravdy

Kapitola 8: Pancier spravodlivosti

Kapitola 9: Obuv pripravenosti evanjelia

Kapitola 10: Štít viery

Kapitola 11: Prilba spasenia

Kapitola 12: Meč Ducha

Kapitola 13: Nechránená oblasť

Časť III: Útočné zbrane

Kapitola 14: Prechod do protiútoku

Kapitola 15: Zbraň modlitby

Kapitola 16: Zbraň chvály

Kapitola 17: Zbraň kázania

Kapitola 18: Zbraň svedectva

Osobné štúdium: Študijné otázky

Osobné štúdium: Odpovede k študijným otázkam

 

BIBLICKÝ KURZ - SAMOŠTÚDIUM

Úvod Pokyny pre študenta

Lekcia 1: Biblia - Slovo Božie

Lekcia 2: Boží plán spasenia - Časť 1

Lekcia 3: Boží plán spasenia - Časť 2

Lekcia 4: Vodný krst: Ako? Kedy? Prečo?

Lekcia 5: Duch Svätý

Lekcia 6: Dôsledky krstu v Duchu Svätom

Prvé zhodnotenie pokroku

Prvé zhodnotenie

Lekcia 7: Uctievanie a modlitba

Lekcia 8: Boží plán pre uzdravenie našich tiel - Časť 1

Lekcia 9: Boží plán pre uzdravenie našich tiel - Časť 2

Lekcia 10: Vydávanie svedectva a získavanie duší

Lekcia 11: Boží plán prosperity - hojnosti

Druhé zhodnotenie pokroku

Druhé zhodnotenie

Lekcia 12: Zvláštny Boží plán

Lekcia 13: Zlyhanie a vykúpenie

Lekcia 14: Portrét Ježiša Krista - Časť 1

Lekcia 15: Portrét Ježiša Krista - Časť 2

Lekcia 16: Prorok ako Mojžiš

Tretie zhodnotenie pokroku

Tretie zhodnotenie

Lekcia 17: Druhý príchod Krista

Lekcia 18: Znamenia Kristovho druhého príchodu

Lekcia 19: Kristovo kráľovstvo na Zemi

Záverečné zhodnotenie pokroku

Záverečné zhodnotenie

Lekcia 20: Zhodnotenie a praktická aplikácia

 

Body za študijný kurz

Slovník pojmov

O autorovi

Pre ďalšie štúdium

Derek Prince Ministries – Kancelárie pobočiek

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Derek Prince Ministries - slovensko
Väzba:mäkká
Rok vydania:2014
Počet strán:536
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-89204-57-1
Rozmery (šírka x výška):133x203