Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)
Dôkazy moci
Morris Cerullo

Dôkazy moci

Ku knihe dostanete CD Olivy live 2016 zadarmo.

Pod dynamickým vedením Morrisa Cerulla je Škola služby oddaná úlohe vybudovať Božiu armádu a zasiahnúť vzdialené kúty sveta... až kým každý kontinent a každá národnosť nebude nasýtená evanjeliom.

Cena: 10,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Uvedomil som si, že kľúčom k uzatvorenému svetu sú vytrénovaní občania a laici... doktori, advokáti, právnici, osoby v domácnosti, študenti, tesári..., ktorí sú plní moci Ducha Svätého. Škola služby trénuje mužov a ženy v duchovnej stratégii a vybavuje ich poznaním, ktoré im umožní vrátiť sa do svojich miest, národov a obcí, aby strhli satanove pevnosti.
Učebný plán Školy služby berie študentov von, za "oblasť vedomostí" do praxe, kde sa podieľajú na osobnej evanjelizácii, modlia sa za chorých, slúžia poradenstvom cez telefón a vedú stratených ku spáse.
Škola služby Morrisa Cerulla hľadá mužov a ženy, ktorí sú ochotní byť iní... ktorí budú čeliť výzve Veľkého poverenia... ktorí vykročia vo viere a zaberú svoje mestá, štáty, a dokonca národy pre Krista... ktorí sa stanú kanálmi Jeho moci... ktorí budú niesť dôkazy zázračnej Božej moci.  

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Lenver s.r.o.
Väzba:mäkká
Rok vydania:2013
Počet strán:288
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-971320-0-2
Autor:Morris Cerullo