Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)
V košíku nemáte žiadne položky
Celková cena: 0,00 €
Zobraziť košík
Evanjelium podľa Jána

Evanjelium podľa Jána

Vychutnajte si silu a krásu Božieho slova v novom preklade Slovenskej tlačovej misie!

Cena: 2,00 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE
  • dobre čitateľný a zrozumiteľný text
  • moderný slovenský jazyk
  • zachované reálie novozmluvnej doby
  • text vhodný pre osobné štúdium   aj pre evanjelizačné účely

Vychutnajte si silu a krásu Božieho slova v novom preklade Slovenskej tlačovej misie!

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:COM SK s.r.o.
Väzba:mäkká
Rok vydania:2011
Počet strán:76
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-970476-4-1
Copyright:© STM - Slovenská tlačová misia 2011
Rozmery (šírka x výška):180 x 110
UKÁŽKA Z KNIHY

Evanjelium podľa JÁNA

Štvorlístok kanonických evanjelií korunuje text, ktorý sa svojou zdanlivou jednoduchosťou a nesmierne hlbokým zjavením o Ježišovi Kristovi stal nesporne jedným z najčítanejších kresťanských
textov vôbec. Nevieme presne, kedy Jánovo evanjelium vzniklo; je však zjavné, že uzrelo svetlo sveta ako posledné, niekedy v rozmedzí rokov 80-100 n.l. Jeho autorom je apoštol Ján, syn Zebedeov, jeden z dvanástich, ktorý je v našom texte zahalený v akomsi rúšku anonymity, keďže figuruje ako „učeník, ktorého mal Ježiš rád.“ Toto evanjelium je jedným z piatich novozmluvných spisov (ďalej sú to 3 Jánove listy a Zjavenie), ktoré vyšli z Jánovho pera. Ranokresťanská tradícia umiestňuje miesto vzniku do Efezu, kde tento apoštol v neskoršom období svojej služby intenzívne pôsobil.

Jánov text je na prvý pohľad iný ako text jeho troch synoptických predchodcov. Zatiaľ čo synoptici majú podobnú dejovú líniu a dôrazy, Ján píše svoje evanjelium po svojom. Zaznamenáva iba sedem z mnohých (Jn 21,25) Pánových zázrakov, ktoré volá „znamenia“ (gr. semeia) – každý zázrak ukazuje ďalej, za vlastné hranice a prináša zjavenie o Mesiášovi. Ján zobrazuje Božieho Syna ako večné Slovo (gr. logos), ktoré ako zosobnená Božia múdrosť od počiatku prebývala u Boha a bola Bohom samotným. Ján reaguje na prvé gnostické spochybnenia Ježišovho božstva, a preto viac než čokoľvek iné ukazuje, kto je Ježiš Kristus a ako ho možno spoznať a slúžiť mu. Jedným z vrcholov tohto evanjelia je prikázanie lásky, ktoré sám Pán demonštroval tým, že svojím učeníkom umyl nohy. Ján
zdôrazňuje lásku, ktorá je v pohybe a nezostáva len na rovine emócií. Je to láska, ktorá sa dokonale prejavila obeťou na kríži: „Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného Syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život.“ (Jn 3,16)