Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
Modlenie sa Božieho Slova
Hazel Hillová

Modlenie sa Božieho Slova

Boh môže urobiť veľmi veľa, ďaleko viac a nad to všetko, čo my prosíme alebo rozumieme, viac, než sú naše najväčšie modlitby, túžby, myšlienky, nádeje a sny.

Cena: 3,50 €
Dostupnosť: Skladom
Odosielame do 7 dní
O PRODUKTE

Boh môže urobiť „veľmi veľa, ďaleko viac a nad to všetko, čo my prosíme alebo rozumieme, viac, než sú naše najväčšie modlitby, túžby, myšlienky nádeje a sny.“ Efezským 3:20 (Amp.) Boh je väčší, než akýkoľvek náš problém.

Keď rakovina zasiahla môj život, bola som rada, že som mala zasľúbenia tejto knihy hlboko v mojom srdci. Modlila som sa ich znovu a znovu a viera prišla. Môj manžel bol spasený, naša jediná dcéra vyslobodená a moje telo vyliečené z rakoviny. Boh bude robiť toto všetko a viac! Dodie Osteenová, ktorej časť svedectva je v tejto knihe, môže svedčiť o uzdravujúcej sile Božieho slova.

„Boh bdie nas svojím Slovom, aby bolo splnené.“ Jeremiáš 1.12, parafráz.

„ ...pripomínajte Pánovi jeho zasľúbenia, nemlčte, nedajte, mu pokoja dovtedy, kým tvoju rodinu, tvoje zhromaždenie, tvoje mesto alebo národ nepostaví pevne chválou na zemi“ Izaiáš 62:6-7, parafráz.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Kresťanské spoločenstvo Humenné
Väzba:mäkká
Rok vydania:1998
Počet strán:106
Jazyk:Slovenský
ISBN:978-80-89098-14-9
Copyright:Kresťanské spoločenstvo Humenné
Rozmery (šírka x výška):101 x 169
Autor:Hazel Hillová
UKÁŽKA Z KNIHY

Pavol nás vážne napomína v 1Tim 2:1-3, aby sme sa modlili: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa diali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých vysoko postavených ľudí, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Lebo toto je dobré a príjemné pred našim Spasiteľom Bohom.“

Bože, Otče, srdcia našich vodcov sú v Tvojich rukách ako vodné toky a Ty ich vedieš kamkoľvek chceš. Preto sa modlím, aby Božia múdrosť vstúpila do sŕdc našich vladárov a Božie poznanie im bolo milé. Modlím sa, aby rozvaha bdela nad nimi a rozumnosť ich strážila; aby bolizachránení pred zlou cestou, od zlých mužov a žien – od ľudí, ktorí klamú, ktorí hovoria prevrátenosti, ktorí opúšťajú priame chodníky a kráčajú po cestách temností, ktorí sa tešia z páchania zôa a majú potešenie z prevráteností.