Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)
Služobné dary
Kenneth E. Hagin

Služobné dary

Prečo Boh dal do cirkvi služobné dary?

Cena: 6,60 €
Dostupnosť: Skladom
O PRODUKTE

Prečo Boh dal do cirkvi služobné dary? Aký je ich význam v tele Kristovom? Aký postoj zaujať voči ním? Odpoveď na tieto, ale aj mnoho ďalších otázok ti dá autor tejto zaujímavej knihy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Autor:Kenneth E. Hagin
Rozmery (šírka x výška):145 x 205
Copyright:Kresťanské spoločenstvo Humenné
ISBN:978-80-89098-10-1
Jazyk:Slovenský
Počet strán:104
Rok vydania:2007
Väzba:mäkká
Vydavateľ:Kresťanské spoločenstvo Humenné
UKÁŽKA Z KNIHY

A. On dal. Tieto služobné dary dal Pán Ježiš Kristus.

Efežanom 4:11
11 A ON USTANOVIL jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov, a iných za pastierov a učiteľov.

B. Kedy ich dal? Keď vystúpil na výsosť, zoberúc zo sebou starozákonných svätých, ktorí kvôli svojej fyzickej smrti očakávali v raji - v lone Abrahámovom - na dokončenie veľkého Božieho plánu vykúpenia.

Efežanom 4:8-10
8 Preto hovorí: KEĎ VYSTÚPIL NA VÝSOSŤ, priniesol korisť a dal ľuďom dary.
9 Čo iného znamená to: vstúpil, ako že aj zostúpil do nižších častí zeme?
10 Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko.