Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
Študijná Biblia
Kolektív autorov

Študijná Biblia

Prvé komplexné dielo tohto druhu na Slovensku.

Cena: 45,00 €
Dostupnosť: Vypredaný
O PRODUKTE

Obsahuje najnovšiu verziu Slovenského ekumenického prekladu Biblie, úvodné články k všetkým knihám, vyše   20 000 výkladových poznámok, krížové odkazy, register pojmov a konkordanciu, množstvo prehľadných máp, tabuliek a ilustrácií.

Akú pomoc mi ponúkajú študijné funkcie?

- Úvody ku knihám dávajú čitateľom odpovede na otázky typu: Kto a kedy knihu napísal? O čo tam ide? Kde sa príbeh odohráva? Prečo kniha vznikla? a podobne.

- Na vnútornom okraji strán sú krížové odkazy na súvisiace biblické texty k tej istej alebo podobnej téme. Pod biblickým textom sú uvedené prekladové textové poznámky. Krížové odkazy, ako aj textové prekladové poznámky boli vypracované špecificky pre text Slovenského ekumenického prekladu.

- K samotnému biblickému textu obsahuje Študijná Biblia viac ako 20 000 študijných poznámok, ktoré sú uvedené pod biblickým textom pod čiarou. Poskytujú pozadie a kontext textu Písma a tiež zodpovedia na otázky, ktoré môžu vzniknúť pri čítaní Biblie.

- Mapy, tabuľky, nákresy a doplnkové články sumarizujú a vysvetľujú dôležité informácie a myšlienky z Písma.

- Register obsahuje takmer 700 pojmov, ktoré pomôžu čitateľom v štúdiu podľa ich špecifického záujmu a umožnujú im vytvoriť si vlastné študijné postupy.

- Konkordancia má okolo 1700 slov a má pomôcť čitateľom, ktorí chcú nájsť text, z ktorého si pamätajú buď kľúčové slovo, alebo frázu. Pojmy a mená sú zoradené v abecednom poradí a je k nim priradený ich významnejší výskyt vo veršoch Biblie.

  

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Vydavateľstvo Porta Libri a Slovenská biblická spoločnosť
Väzba:tvrdá
Rok vydania:2015
Počet strán:2516
Jazyk:Slovenský
Rozmery (šírka x výška):160x220