Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)
Uzdravenie chorých + CD Vierka Berkyová Akcia
T.L .Osborn

Uzdravenie chorých + CD Vierka Berkyová

Počas svojej služby bol T.L. Osborn osobne svedkom nadprirodzeného uzdravenia množstva ľudí, ktorí počuli o moci vzkriesenia Ježiša Krista a uverili tomu.

Cena: 15,00 €
Dostupnosť: Skladom