Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)
Uzdravující vděčnost Novinka
Tomáš Korčák

Uzdravující vděčnost

Jedním z nejryzejších projevů naší lásky k Bohu je, vedle důvěry a poslušnosti, vděčnost, chvála a uctívání.

Cena: 5,00 €
Dostupnosť: Skladom
Odosielame do 7 dní
O PRODUKTE

Ježíš nás učí, že prvním a největším přikázáním, ve kterém jsou všechna ostatní obsažena, je, že budeme milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil. Jedním z nejryzejších projevů naší lásky k Bohu je, vedle důvěry a poslušnosti, vděčnost, chvála a uctívání. Takový životní styl nás otevírá pro Boží nadpřirozené jednání.

V této drobné knížce najdete odpovědi na otázky:

  • Proč jsem byl stvořen?
  • Co způsobuje vděčnost a co stěžování?
  • Mohu být někdy spokojený?
  • Jak překonám malomyslnost?
  • Jak mohu zakoušet Boží přítomnost?
  • Za co všechno mám děkovat?
  • Jsem skutečně vděčný?
  • Jak získám dobrou mysl?
  • Jak dojdu do zralosti?

Doporučení

“Jsem vděčný za tuto útlou povzbudivou knížku o vděčnosti, chvále a uctívání! Autor nás v ní nechává nahlédnout do procesu svého osobního dozrávání k chození v Boží přítomnosti. Z bohatého obsahu knihy bych chtěl vybrat několik oddílů, které mě osobně obzvláště povzbudily a obohatily. V oddílu Tvoje chvála je setbou, která vzejde dokládá autor rozborem Izajáše 61,1-11 pozitivní vliv, který mají lidé vděčnosti, chvály a služby na jejich okolí. Oddíl Vděčnost uvádí do Boží přítomnosti ukazuje, co vlastně Boží přítomnost je a jak ji máme hledat. Bůh Davidovi zjevil, že jeho chrámem je Boží přítomnost a že ji nalézáme skrze vděčné a uctívající srdce. Obsáhlejší část Test tvojí vděčnosti je velmi praktická a „na tělo“. V části Dobromyslný má hody každodenně autor rozebírá použití výrazu dobrá mysl v Nové smlouvě. Objevný je oddíl Poutní písně stupňů. Knížka se jistě dá přečíst rychle a najednou, doporučuji ale čtení opakované! – Pavel Neústupný, biblický učitel, Berlín

“V knize Uzdravující vděčnost dává autor nahlédnout do svého srdce a do svého vztahu s Bohem. Při čtení jsem byl povzbuzen k osobnímu hledání Boží tváře, chvále a vděčnosti. Přeji každému čtenáři, aby při jejím čtení uviděl bohatství, které je mu v Kristu darováno, a osobně zakusil, jak přijímá závoj chvály místo malomyslnosti, beznaděje a skleslosti. Život vděčnosti skutečně mění perspektivu našeho života.” – Lubomír Ondráček, pastor Křesťanského společenství Praha

Obsah

Proč jsi byl stvořen?
Reptáním do nemoci nebo vděčností do uzdravení
Pohled víry na kříž uzdravuje a zachraňuje
Zatemňující smrad nebo pročišťující vůně
Tvoje chvála je setbou, která vzejde
Vděčnost rozhojňuje víru a uvolňuje Boží moc
Vděčná spokojenost a spokojená vděčnost
Nevděčnost zatemňuje, avšak vděčnost otevírá oči
Vděčnost uvádí do Boží přítomnosti
Oběť děkování a chval
Test tvojí vděčnosti
Děkuješ za zkoušky?
Děkuješ za úspěchy druhých, nebo jsi krabem v košíku?
Dobromyslný má hody každodenně
Uzdravení skrze uctívání
Cesta do zralé lásky
Poutní písně stupňů
Sláva před jeho starci

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Vydavateľ:Vydavatelství Juda
Väzba:mäkká
Rok vydania:2018
Počet strán:120
Jazyk:Český
Rozmery (šírka x výška):11,5 x 15,7