Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Logos február 2007


Vyberáme

Spasenie pohanov

Jaroslav Kříž | Téma

Spasenie pohanov

Pred Bohom sú ľudia rozdelení do troch základných skupín - Izrael, cirkev a pohanské národy. V dnešnom článku sa chcem zaoberať treťou skupinou, pohanskými národmi a ich mylnou ... Čítať viac...

Hlas krvi

Tibor Ruff | Prevzaté z Új Exodus

Hlas krvi

„... aby ste nepoškvrnili zeme, v ktorej ste, lebo taká krv by poškvrnila zem. A ta- kej zemi sa ničím iným nepokryje hriech za krv, ktorá bola vyliata v nej, iba krvou toho, kto ju vylial. A preto nezanečistíš zeme, v ktorej bývate ..!“ Čítať viac...

Mami, prečo?

Veronika Kováčová | Veda a viera

Mami, prečo?

Čítať viac...