Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos 2021


  • Logos január 2021
    január
  • Logos august 2021
    august