Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos 2021


  • Logos január 2021
    január
  • Logos august 2021
    august