Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos 2021


  • Logos január 2021
    január