Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos 2022


  • Logos január 2022
    január
  • Logos december 2022
    december