Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Zoznam článkov

Filter
Vyhľadávanie
Rok Autor Téma
Názov Číslo Autor Téma
Jeruzalém místo, které si vyvolil Bůh11/2006Daniel Šobr Téma
Život v Abrahámových šľapajach11/2006Adrián Šesták Vyučovanie
Misijná skupina Spišská Nová Ves11/2006Redakcia Predstavujeme
Izrael 200611/2006Jaroslav Kříž Reportáž
Nefilím a pyramídy - rozhovor s autorom knihy Patrikom Heronom11/2006Peter Morvay Prevzaté z Új Exodus
Jack Coe (1918-1956)11/2006Branislav Duriš Osobnosť
Kouzlo Vánoc12/2006Daniel Šobr Téma
Rozhovor s pastorom Fiřtom12/2006Rastislav Bravčok Rozhovor
Cirkev a duch doby12/2006Tibor Ruff Prevzaté z Új Exodus
Moc slova12/2006Gabriel Minárik Vyučovanie
Rozhovor s Jozséfom Nagyom12/2006Redakcia Rozhovor
Hamas - Islamské hnutie odporu12/2006rcs Z histórie
John Wesley (1703-1791)12/2006Branislav Duriš Osobnosť
Jeruzalem a Križiaci12/2006Barbora BielikováZ histórie
Aký bude rok 20071/2007Jaroslav Kříž Aktuálne
Boží řeč k lidem1/2007Redakcia Vyučovanie
Veľké prielomy - tri príklady duchovného boja1/2007Ákos NemesPrevzaté z Új Exodus
História svätého chrámu v Jeruzaleme1/2007Adrián Šesták Téma
Sláva chrámovej bohoslužby1/2007Martin Mazúch Téma
Občianska vojna v Palestíne?1/2007rcs Zo sveta
Newton ako ho nepoznáme1/2007Peter Morvay Z histórie
Evan Roberts (1878-1951)1/2007Branislav Duriš Osobnosť
Samostatný zbor Bratislava1/2007Bohuslav Šlichtík Predstavujeme
Gangsteři napadli křesťanského vydavatele1/2007Anna Křížová Zo sveta
Spasenie pohanov2/2007Jaroslav Kříž Téma
Farizeové2/2007Daniel Šobr Vyučovanie
Hlas krvi2/2007Tibor Ruff Prevzaté z Új Exodus
Zbor Viery v Debrecéne2/2007Jaroslav Kříž Reportáž
Rozhovor s Ákosom Nemesom2/2007Daniel Šobr Rozhovor
Mami, prečo?2/2007Veronika Kováčová Veda a viera