Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos 2022


  • Logos január 2022
    január