Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos 2006


  • Logos november 2006
    november
  • Logos december 2006
    december