Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos 2006


  • Logos november 2006
    november
  • Logos december 2006
    december