A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Logos júl 2007


Vyberáme

Jezábel

Jaroslav Kříž | Téma

Jezábel

Božou túžbou (vôľou) je, aby všetci došli k poznaniu pravdy a uctievali pravého Boha v duchu a v pravde. Aby sa tento Boží plán napĺňal, je potrebné, aby niekto kázal evanjelium, ľudia urobili pokánie, zanechali hriechy, potom sa dali pok Čítať viac...

Pavlova druhá misijná cesta

Martin Bočkay | Z histórie

Pavlova druhá misijná cesta

Nová zmluva odhaľuje, že medzi 1. a 2. misijnou cestou apoštola Pavla uplynulo 14 rokov. Pavol bol na začiatku svojej 2. misijnej cesty 17 rokov obrátený a 14 rokov už v cirkvi slúžil. „A po niekoľkých dňoch povedal Pavel Barnabášovi: No Čítať viac...

Cirkev versus svet

Jaroslav Kříž | Vyučovanie

Cirkev versus svet

Pochopiť stav sveta je pre človeka veľmi dôležité. Ján konštatuje, že celý svet leží v zlom. Samozrejme, nemáme tým na mysli krásu stvorenia, ktorú vidíme v prírode, ani všetky tie pekné veci v medziľudských vzťahoch, ktoré ešte h Čítať viac...