Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos máj 2007


Vyberáme

Víťazstvá a boje prvej cirkvi

Adrián Šesták | Vyučovanie

Víťazstvá a boje prvej cirkvi

Cieľom série článkov, ktorú začíname v tomto čísle, je oboznámiť čitateľov s krátkym prierezom praxe a duchovných konfliktov, v ktorých žila prvá cirkev v dobách apoštolov. Medzi knihy Novej zmluvy Svätý Duch zaradil knihu Skutkov... Čítať viac...

Antisemitizmus

Daniel Šobr | Téma

Antisemitizmus

Čas od času se na některém ze židovských hřbitovů objeví hákové kříže nastříkané sprejem na náhrobcích. Podobné znaky se někdy objevují i na budovách synagog či na židovských památnících. Internetová diskusní fóra jsou... Čítať viac...

Čas plynie

Martin Meliško | Prevzaté z Új Exodus

Čas plynie

„A keď sedel (Ježiš) na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?“ Čítať viac...