Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos júl 2008


Vyberáme

Prebudenia

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenia

Čítať viac...

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Veronika Kováčová | Veda a viera

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Vegetariánstvo, ktoré sa celosvetovo rozšírilo hlavne v 20. storočí, je stále populárnejším smerom výživy. Mnohí ľudia sa stávajú vegetariánmi bez toho, aby hlbšie preskúmali danú problematiku. Čítať viac...

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Tibor Ruff | Prevzaté z Új Exodus

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Čítať viac...