Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Logos júl 2008


Vyberáme

Prebudenia

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenia

Čítať viac...

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Veronika Kováčová | Veda a viera

Byť alebo nebyť vegetariánom?

Vegetariánstvo, ktoré sa celosvetovo rozšírilo hlavne v 20. storočí, je stále populárnejším smerom výživy. Mnohí ľudia sa stávajú vegetariánmi bez toho, aby hlbšie preskúmali danú problematiku. Čítať viac...

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Tibor Ruff | Prevzaté z Új Exodus

Boh je ten, ktorý Ťa ospravedlňuje

Čítať viac...