A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Logos október 2008


Vyberáme

Čarovanie

Jaroslav Kříž | Téma

Čarovanie

Keď sa povie čarovanie, človek si vybaví kúzelníka s paličkou, vyvolávanie duchov, rôzne tajomné rituály, obrady a zariekavania. Tieto okultné formy čarovania sú však iba časťou jedného veľkého fenoménu, ktorým čarovanie je. Čítať viac...

Povolaný ľud

Németh Sándor | Prevzaté z Új Exodus

Povolaný ľud

Novozmluvný výraz „eklésia“, ktorý prekladáme ako cirkev, bol prevzatý z helenisticko-rímskeho sveta, aby sa tým vyjadrilo spoločenstvo učeníkov Ježiša Krista. Ježiš aj apoštoli používali v súvislosti s cirkvou najpravdepodobnejšie Čítať viac...

Marilyn Hickey

Daniel Šobr | Reportáž

Marilyn Hickey

Čítať viac...