A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Logos september 2008


Vyberáme

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Mojžišov zákon, proroci a vôbec písma Starého zákona, tak ako ich poznáme, priniesli ľudstvu svetlo a zjavenie o Bohu, o tom, čo je správne, a čo nie. Čítať viac...

Sila hriechu

Gabriel Minárik | Vyučovanie

Sila hriechu

Môže byť kresťan prekliaty? Hra na kresťanstvo? Čítať viac...

Zázrak v meste Almolongo

Adrián Šesták | Aktuálne

Zázrak v meste Almolongo

Pred viac ako 25-timi rokmi bolo toto mesto ovládané pohanskými zvyklosťami a chudobou. Dnes je viac než deväťdesiat percent obyvateľov znovuzrodenými kresťanmi. Nasledujúci príbeh hovorí o tom, ako modlitby priniesli túto zmenu. Čítať viac...