Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos september 2008


Vyberáme

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Jaroslav Kříž | Téma

Prebudenie a konzervatívne hodnoty

Mojžišov zákon, proroci a vôbec písma Starého zákona, tak ako ich poznáme, priniesli ľudstvu svetlo a zjavenie o Bohu, o tom, čo je správne, a čo nie. Čítať viac...

Sila hriechu

Gabriel Minárik | Vyučovanie

Sila hriechu

Môže byť kresťan prekliaty? Hra na kresťanstvo? Čítať viac...

Zázrak v meste Almolongo

Adrián Šesták | Aktuálne

Zázrak v meste Almolongo

Pred viac ako 25-timi rokmi bolo toto mesto ovládané pohanskými zvyklosťami a chudobou. Dnes je viac než deväťdesiat percent obyvateľov znovuzrodenými kresťanmi. Nasledujúci príbeh hovorí o tom, ako modlitby priniesli túto zmenu. Čítať viac...