Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Logos apríl 2009


Vyberáme

Pravé alebo plné evanjelium

Adrián Šesták | Vyučovanie

Pravé alebo plné evanjelium

V kresťanských kruhoch rôznych denominácií väčšinou povstáva otázka, aké evanjelium vlastne kázať: plné alebo pravé? Čítať viac...

Šamanizmus vo svetle Biblie

Endre Flaisz | Vyučovanie

Šamanizmus vo svetle Biblie

Mnohí nazývajú našu kultúru kresťanskou, no v skutočnosti sa zakladá na šamansko-pohanských mýtoch, ktoré sa vbudovali aj do historického kresťanstva, do ľudových rozprávok, povestí a v detskej literatúre žije dodnes. Neskôr sa to pre Čítať viac...

Reformácia na Spiši I.

Peter Minárik | Z histórie

Reformácia na Spiši I.

Dňa 31. októbra 1517 pribil Martin Luther na wittenbergskom hradnom chráme svojich 95 téz. Týmto činom sa zrodilo reformačné hnutie historického významu, čím mnohoročné reformné úsilie našlo svojho uskutočniteľa v Lutherovej reformácii Čítať viac...