Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos október 2009