Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos december 2010


Vyberáme

Saulove syndrómy

Jaroslav Kříž | Téma

Saulove syndrómy

Sebapozdvihnutie zastaví pozitívny vývoj a život začne smerovať k pádu. Čítať viac...

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Daniel Šobr | Vyučovanie

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Touha po dobrém zdraví je typická pro každou lidskou bytost. Čítať viac...

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Tibor Ruff | Vyučovanie

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Trinásť odov k jednému kroku. Čítať viac...