Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos december 2010


Vyberáme

Saulove syndrómy

Jaroslav Kříž | Téma

Saulove syndrómy

Sebapozdvihnutie zastaví pozitívny vývoj a život začne smerovať k pádu. Čítať viac...

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Daniel Šobr | Vyučovanie

Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje

Touha po dobrém zdraví je typická pro každou lidskou bytost. Čítať viac...

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Tibor Ruff | Vyučovanie

Nadprirodzená modlitba v jazykoch

Trinásť odov k jednému kroku. Čítať viac...