Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos marec 2010


Vyberáme

Priprav sa na vytrhnutie

Jaroslav Kříž | Téma

Priprav sa na vytrhnutie

Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždyck Čítať viac...

Vyhorenie

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Vyhorenie

Srdce človeka ako zdroj a centrum jeho života Čítať viac...

Vratké opory evolučnej teórie I.

Peter Kováč | Veda a viera

Vratké opory evolučnej teórie I.

Millerov-Ureyov experiment. Dokázala veda, že život na Zemi povstal „chemickou evolúciou“? Čítať viac...