Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos august 2011


Vyberáme

Duchovné dary

Jaroslav Kříž | Téma

Duchovné dary

Biblia hovorí, aby sme horlili o duchovné dary. „No, snažte sa horlivo o lepšie dary milosti!“ (1Kor 12,30) Čítať viac...

Kde sú mantinely?

Jaroslav Prášil | Vyučovanie

Kde sú mantinely?

V našich kresťanských zboroch je veľa mladých ľudí, ktorí túžia po vzťahu, chcú si nájsť vhodného partnera, zamilovať sa a uzavrieť manželstvo. Chcel by som týmto článkom osloviť tých mladých ľudí, ktorým sa už stalo, že sa za Čítať viac...