Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Logos apríl 2013


Vyberáme

Stotožni sa s Kristom

Jaroslav Kříž | Téma

Stotožni sa s Kristom

Nedávno sme si pripomínali Veľkú noc, centrálnu udalosť dejín, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Čítať viac...

Krv Baránkova

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Krv Baránkova

Máme apríl, a to väčšinou býva Veľká noc, aj keď v tomto roku vyšla na koniec marca. Veľká noc pochádza zo starozákonného príbehu východu Židov z egyptského otroctva. Tieto udalosti prebehli pred takmer 3500 rokmi Čítať viac...