Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos apríl 2013


Vyberáme

Stotožni sa s Kristom

Jaroslav Kříž | Téma

Stotožni sa s Kristom

Nedávno sme si pripomínali Veľkú noc, centrálnu udalosť dejín, smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Čítať viac...

Krv Baránkova

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Krv Baránkova

Máme apríl, a to väčšinou býva Veľká noc, aj keď v tomto roku vyšla na koniec marca. Veľká noc pochádza zo starozákonného príbehu východu Židov z egyptského otroctva. Tieto udalosti prebehli pred takmer 3500 rokmi Čítať viac...