Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Logos marec 2013


Vyberáme

O jednote

Jaroslav Kříž | Téma

O jednote

Je nevyhnutné, aby jeden každý bol zjednotený s Bohom a Jeho Synom, Pánom Ježišom Kristom. Čítať viac...

Židovský štát a arabská Palestína

Ivo Samson | Izrael

Židovský štát a arabská Palestína

Nemilosrdný boj o existenciu Čítať viac...

Otcovia

Rastislav Bravčok | Vyučovanie

Otcovia

Rodina predstavuje v spoločenstve ľudí jeden z najdôležitejších pilierov. Formovanie každého jednotlivca, pozitívne alebo negatívne, začína v kruhu rodiny. Preto nie je jedno, v akom stave sa nachádza a aké úlohy majú jej jednotliví úč Čítať viac...