Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos august 2014


Vyberáme

Veľký

Jaroslav Kříž | Téma

Veľký

Zamyslime sa nad tým, čo vlastne veľkosť je a čo nie je, či je Božím plánom, aby sme boli veľkí alebo priemerní, a ak je veľkosť Božia vôľa, potom ako môžeme k tomuto cieľu postúpiť. Veľkým problémom je, že náboženské systémy Čítať viac...

Hypermilosť - hnutie a jeho teológia

Peter Hack | Recenzia

Hypermilosť - hnutie a jeho teológia

Začiatkom roku 2014 bola kresťanským spisovateľom židovského pôvodu Michaelom L. Brownom vydaná kniha s názvom Hyper-Grace: Exposing the Dangers of the Modern Grace Message, kde autor chce upozorniť čitateľov na nebezpečenstvo skrývajúce sa Čítať viac...

Jed KGB

Tímea Frechet | Z histórie

Jed KGB

Pokus o zákaz terorizmu zlyhal po prvýkrát v roku 1937. Do dnešného dňa sa nepodarilo v tejto otázke prijať medzinárodnú dohodu, hoci v OSN sa o tejto téme diskutuje denne. Čítať viac...