Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos marec 2014


Vyberáme

Nová zmluva je lepšia

Jaroslav Kříž | Téma

Nová zmluva je lepšia

Na rozdiel od Novej, Stará zmluva sa nedotýkala srdca človeka Čítať viac...

Odkaz sedmi sborům - Smyrna

Martin Mazúch | Vyučovanie

Odkaz sedmi sborům - Smyrna

Celý obsah Knihy Zjevení má nedozírně silný prorocký význam Čítať viac...

Dve tváre materializmu

Michal Tausk | Vyučovanie

Dve tváre materializmu

Žijeme v materialistickej Európe Čítať viac...