Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Logos september 2014


Vyberáme

The Harvest of Grace

Michal Belko | Téma

The Harvest of Grace

Začiatkom tohto roka sme založili evanjelizačnú skupinu s názvom The Harvest of Grace (Žatva milosti). Jej cieľom bolo a stále je zasiahnuť evanjeliom čo najväčší počet ľudí. Čítať viac...

Vražedné polia

Tímea Frechet | Z histórie

Vražedné polia

Rozpad kolonizovaného sveta vytvoril v treťom svete frontovú líniu boja medzi komunizmom a západným svetom. Nastupujú v medzinárodných médiách oslavovaní romantickí hrdinovia oslobodzujúcich hnutí a vojenské diktatúry bojujúce proti nim, Čítať viac...

Za čo vďačíme vďačnosti

Jarmila Bystričanová | Vyučovanie

Za čo vďačíme vďačnosti

Keď Boh stvoril človeka, mal zároveň aj plán pre jeho život. Na počiatku dejín stvorenia žil človek v prostredí, v ktorom bolo postarané o všetky jeho potreby. Nemusel sa starať o svoje živobytie, nemal nepriateľov, spoločnosť mu robil Čítať viac...