Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Logos apríl 2015


Vyberáme

Márnotratný syn

Jaroslav Kříž | Téma

Márnotratný syn

Prečo sa aj tak rozhodol odísť? Bol presvedčený, že on to na rozdiel od iných zvládne. Čítať viac...

Sila Božích sľubov

Daniel Šobr | Zamyslenie

Sila Božích sľubov

Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Čítať viac...

Gnosticizmus

Michal Tausk | Vyučovanie

Gnosticizmus

Najväčší problém, s ktorým zápasila prvá cirkev, je falošná a prekrútená filozofia gnosticizmu. Čítať viac...