Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Logos august 2015


Vyberáme

Manželstvo

Jaroslav Kříž | Téma

Manželstvo

Istotne, manželstvo je veľká téma, na ktorú bolo napísaných nespočetne veľa kníh, robia sa semináre, manželské poradne sú plné. Čítať viac...

Daniel a jeho doba

Tibor Grull | Z histórie

Daniel a jeho doba

Počas vlády Médov a Peržanov ustanovili Daniela nad sto dvadsiatimi satrapami – stal sa jedným z troch vysokých úradníkov Čítať viac...

Posun doby

Michal Tausk | Aktuálne

Posun doby

Komentár k svetovým udalostiam Čítať viac...