Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos august 2015


Vyberáme

Manželstvo

Jaroslav Kříž | Téma

Manželstvo

Istotne, manželstvo je veľká téma, na ktorú bolo napísaných nespočetne veľa kníh, robia sa semináre, manželské poradne sú plné. Čítať viac...

Daniel a jeho doba

Tibor Grull | Z histórie

Daniel a jeho doba

Počas vlády Médov a Peržanov ustanovili Daniela nad sto dvadsiatimi satrapami – stal sa jedným z troch vysokých úradníkov Čítať viac...

Posun doby

Michal Tausk | Aktuálne

Posun doby

Komentár k svetovým udalostiam Čítať viac...