Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Logos február 2015


Vyberáme

Boha je treba hľadať

Jaroslav Kříž | Téma

Boha je treba hľadať

Po tom, čo Boh vyviedol izraelský národ z Egypta, sa odohrala udalosť, ktorá mala zásadný dopad na históriu nielen Izraela, ale aj všetkých národov. Čítať viac...

Šlamastika relativizmu

Michal Tausk | Vyučovanie

Šlamastika relativizmu

Ľudia vo svete mnohokrát disponujú takými frázami, otázkami a sloganmi, ktoré vedia kresťanov zaskočiť, ale v skutočnosti nie sú nič iné ako nafúknuté nezmysly Čítať viac...

Chceme svet bez kresťanov!

Tímea Frechet | Z histórie

Chceme svet bez kresťanov!

36. časť: Chceme svet bez kresťanov! Čítať viac...