A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Logos január 2015


Vyberáme

Služobník

Jaroslav Kříž | Téma

Služobník

Ježiš Kristus je nám príkladom vo všetkom. Sám o sebe hovorí, že neprišiel na to, aby sa Mu slúžilo, ale aby On slúžil. Čítať viac...

Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?

Daniel Šobr | Vyučovanie

Je hovorenie jazykmi od Boha, alebo od diabla?

Možno sa vám takýto názov článku zdá v časopise letnično-charizmatických kresťanov prinajmenšom zvláštny, no domnievam sa, že kým sa Pán nevráti po svoju nevestu - Cirkev, bude treba tento tak nesmierne dôležitý duchovný dar stále Čítať viac...

Duša bez ducha

Endre Flaisz | Vyučovanie

Duša bez ducha

V západnom kresťanstve postupom času prevládol názor, že človek pozostáva z dvoch častí: z tela a duše, pričom jeho osobnosť v podstate riadi duša. Čítať viac...