Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Logos júl 2016


Vyberáme

Summer Gospel Tour 2016

Daniel Šobr | Reportáž

Summer Gospel Tour 2016

Od 20. do 26. júla prebehlo celkom šesť koncertov kresťanských chvál v podaní našej Superstar. Čítať viac...